Elektronsko bankarstvo

Ponedeljak, Novembar 17, 2008

RIZICI KOJIMA SE IZLAŽU BANKE U ELEKTRONSKOM BANKARSTVU Specifični rizici kojima se izlažu banke u elektronskom bankarstvu i aktivnostima u vezi s elektronskim novcem mogu se grupisati prema grupama rizika na osnovu klasifikacije koju je izvršio Bazelski komitet pa, u tom smislu, ovi rizici nisu novi. U sadašnjoj fazi razvoja elektronskog novca i elektronskog bankarstva izgleda da će operativni, reputacioni i pravni rizik biti najvažnije kategorije rizika za većinu aktivnosti u vezi s elektronskim novcem i elektronskim bankarstvom. Tradicionalni bankarski rizici, kao što su kreditni rizik, rizik likvidnosti, kamatni rizik i tržišni rizik mogu takođe proisteći iz aktivnosti u vezi s elektronskim novcem i elektronskim bankarstvom. Zbog toga je u elektronskom bankarstvu neophodan proces upravljanja rizikom, koji se sastoji od tri osnovna elementa: procene rizika, kontrole izloženosti riziku i praćenja rizika. (#)

Generalna :: Autor simo 20:11

[Odgovori]

čitam Simo, čitam:)
nego, položi li?

donna 18/11/2008 00:56

[Odgovori]

DA!!!Hvala na pitanju

Simo 18/11/2008 10:10

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me