Elektronsko bankarstvo

MOBILNO BANKARSTVO-NAJNOVIJI TREND Najnoviji trend u elektronskom bankarstvu je tzv. mobilno bankarstvo. Mobilno bankarstvo omogućava izvršavanje transakcija putem prenosnih računara, digitalnih ličnih organizatora i mobilnih telefona. Najnovija generacija mobilnih telefona poseduje mogućnost povezivanja na Internet, što znači da korisnik može pristupiti svojoj finansijskoj instituciji pomoću mobilnog telefona i izvršiti željene transakcije. Karakteristično je da u oblasti mobilnog bankarstva skandinavske zemlje i Holandija trenutno daleko prednjače u odnosu na Veliku Britaniju i Nemačku. Prognozira se da će mobilno bankarstvo doživeti čak i snažniju ekspanziju od Internet bankarstva u narednih tri do pet godina, s obzirom na to da broj korisnika mobilnih telefona daleko prevazilazi broj korisnika Interneta. Ovaj način bankarstva tek treba da doživi veliku ekspanziju, i smatram da ima blistavu budućnost, što se nadam da će se vremenom i pokazati... (#)

Generalna :: Autor simo 23:00