Elektronsko bankarstvo

PRVI,KLJUCNI KORACI KA ELEKTRONSKOM BANKARSTVU(bankomati,softver za licne finansije,kreditne kartice) Elektronsko bankarstvo predstavlja pokušaj spajanja više različitih tehnologija, od kojih se svaka razvija u drugom smeru i na drugačiji način. Prvi korak ka elektronskom bankarstvu bili su bankomati (Automated Teller Machines — ATMs). Mada gotovinska plaćanja predstavljaju direktnu suprotnost elektronskom načinu plaćanja, automatizacija isporuke gotovine izvršena je uvođenjem velikog broja bankomata. Pored podizanja gotovine, bankomati omogućavaju i polaganje depozita, transfer sredstava na druge račune, plaćanje sa drugih računa i sl. U nizu novina koje su uslovile razvoj elektronskog bankarstva posebno mesto zauzima softver za lične finansije. To je softver koji omogućava ljudima da, uz pomoć personalnog računara, vode brigu o svom novcu. Softver ove vrste nije nov — prve verzije programa za lične finansije pojavile su se još 1983. Te godine je Skot Kuk, sada direktor kompanije Intuit, napisao program pod nazivom Quicken. Program je doživeo veliki uspeh, pa je brzo dobio konkurenciju u vidu drugih programa, od kojih se u zadnje vreme ističe program Money kompanije Microsoft. Performanse ovih proizvoda su danas prilično ujednačene.

Jedna od ključnih komponenti elektronskog bankarstva je elektronsko plaćanje. U tradicionalnom sistemu plaćanja na malo postoji nekoliko sistema za elektronski transfer novca (EFT) koji se danas koriste, a koji, pored bankomata, obuhvataju kreditne/debitne kartice i Point–Of–Sale (POS) sisteme (sistemi za elektronski transfer novca na mestu prodaje).

Za sada sam pisao o nekim generalnim stvarima, osnovnim pojmovima,razvoj,istorija...Ali tako sam morao početi da bih malo razradio temu, ali slijedi zanimljiv nastavak, odnosno priče o elektronskom bankarstvu koje su postale dio naše svakodnevnice, kao sto su bankomati, kreditne kartice... 

(#)

Generalna :: Autor simo 22:51