Elektronsko bankarstvo

Subota, Novembar 15, 2008

POS terminali

 Pos terminali su postali dio naše svakidasnjice!! Imajući to u vidu odlučio da pišem o tome kako oni ustvari funkcionišu...Nadam se da ćete u nastavku teksta  saznati što više o tome...EFTPOS/POS sistem (Electronic Fund Transfer on Point of Sale/Point ofService) je sistem za elektronski transfer novca na mestu prodaje proizvoda iliusluga, koji se ostvaruje povezivanjem maloprodajnog mesta sa mrežom ibazama podataka banaka. Ovaj sistem omogućava direktan prenos sredstava saračuna kupca na račun prodavca. EFTPOS terminali omogućavaju da se podacisa kartice provere za manje od 15 sekundi u okviru mreže koja povezuje trgovceširom sveta sa centrom za obradu platnih kartica i emitentom kartica.Korišćenje POS-a se aktivira provlačenjem platne kartice kroz terminal kojiočitava magnetnu traku/čip platne kartice i unošenjem iznosa transakcije, i toputem stalne telefonske linije ili ISDN veze, pri čemu se na licu mesta, on-line,proverava stanje na računu korisnika. Na isti način se POS terminalu šaljepovratna informacija na osnovu koje se štampa račun i to po pravilu u duplikatu,stim što jedan primerak koji ostaje pružaocu usluge, odnosno prodavcu robe,kupac potpisuje. Često se kod novijih POS-ova zahteva i unos PIN-a od stranekupca, korisnika kartice. U domaćim uslovima poslovanja uglavnom je prisutnavrsta POS teriminala koji ne traže unos PIN koda na njima prilikom realizacijetransakcije. Proces plaćanja platnom karticom na POS-u možemo prikazati na uprošćen način:a) prodavac izračunava vrednost kupljenog proizvoda ili usluge i traži odkupca da plati,b) kupac daje platnu karticu prodavcu,c) prodavac provlači platnu karticu kroz POS terminal. Vrednost prodatogproizvoda ili usluge prodavac unosi ručno ili preuzima iz registar kase,d) prodavac prenosi podatke o platnoj kartici i vrednosti kupljene robe iliusluge svojoj poslovnoj banci ili autorizacionom centru (na primer,Europlanet), sa zahtevom za autorizacijom. Ukoliko se zahtev prenosiposlovnoj banci trgovca, ona naknadno zahteva autorizaciju od bankeemitenta kartice,e) ukoliko vlasnik kartice ima dovoljno sredstava na svom računu ili mu jeodobrena kreditna linija, banka emitent kartice ili autorizacioni centarautorizuju transakciju,f) banka emitent kartice rezerviše sredstva na računu vlasnika kartice uiznosu vrednosti kupljenog poizvoda ili usluge. Račun korisnika kartice sejoš uvek ne zadužuje. Banka emitent kartice obaveštava poslovnu bankutrgovca o prihvatanju (ili odbijanju) transakcije,g) nakon obrađene transakcije, poslovna banka trgovca ili autorizacionicentar šalje šifru odobrenja (ili odbijanja) POS terminalu prodavcu. SvakiPOS terminal ima svoj jedinstveni identifikacioni broj, tako da je institucija koja vrši obradu transakcija u mogućnosti da prosledi podatke upravo tomterminalu,h) prodavac štampa račun (slip) i zahteva od kupca da ga potpiše i na tajnačin obavezuje kupca da nadoknadi naznačeni iznos banci emitenuplatne kartice,i) na kraju radnog dana, prodavac upoređuje autorizacije koje sumemorisane u POS terminalu sa potpisanim računima. Na osnovu tihpodataka, banka koja je emitovala platnu karticu odobrava poslovnojbanci prodavca iznos konkretnog računa. Prodavac je u obavezi da platidiskontnu proviziju od ukupnog iznosa prodaje (u procentu koji jedogovorio sa emitentom kartice).Transakcija se odvija veoma brzo i jednostavno. Potrebno je da je POS terminalpriključen na slobodnu telefonsku liniju. Slipom, koju je potpisao vlasnik kartice, se potvrđuje transakcija i istinitost iste. Jedan primerak slipa sa potpisom ostajetrgovcu, a drugi se uručuje kupcu, uz fiskalni račun.Tokom zadnje decenije prošlog veka, broj POS-ova je značajno porastao. To znači da danas većina prodajnih mesta prihvataju platne kartice kojima se mogu obavljatiplaćanja25. Plaćanje putem POS-a je korisna alternativa, kako za kupce, tako i zaprodavce (naravno ne treba zaboraviti i korist za banke izdavaoce platnih kartica).Prodavci ne moraju da se brinu da li klijent ima sredstva na računu, s obzirom da jeprovera on-line, dok kupac ne mora da piše ček i bezbednije je da ne nosi novac sasobom.

(#)

Generalna :: Autor simo 19:47

[Odgovori]

POS terminali jesu dio naše svakodnevnice, ali nažalost nisu zastupljeni u onoj mjeri u kojoj bi trebali da budu. Zamisli npr. ima u marketu prehrane, a nema u radnji sa namještajem, bijelom tehnikom...
S obzirom da je skoro sve privatizovano i da najčešće vlasnici nisu dovoljno edukovani, da imaju negativan stav prema savremenim tehnikama, to se odražava i na korištenje POS terminala.
Čast izuzecima, naravno.

Bankari moraju biti prodorniji u ponudi ove uslugu. Neka se malo odreknu provizije, barem u početku, isplativa je investicija, a naš narod je ionako navikao da "od sutra se naplaćuje...." pa analogno tome mogu naplaćivati uslugu, ali malo kasnije.

Ljubav sa odgodom provizije.
Ljubav sa odgodom plaćanja.

Jer ko jednom počne da koristi ovu uslugu neće je se odreći.

I Simo bolan, počeo si i riječi sastavljati?
De ispravi, djeluje neozbiljno.

donna 16/11/2008 14:51

[Odgovori]

#Donna

Na brzinu sam pisao pa zato ima nekih gresaka, potrudicu se da se ne ponovi! Izvinjavam se...Nadam se da prihvatas izvinjenje

Autor Simo — 16 Nov 2008, 22:45

donna kopira Sima 16/11/2008 22:54

[Odgovori]

Važi Simke, al' ipak ispravi i ovaj tekst.

donna 16/11/2008 22:56

Стоматология в Москве [Odgovori]

Стоматология в Москве
https://americandental.ru/
Нам доверяют многие.Комплексный подход. Гарантия качества. Быстрое лечение. Услуги: Правильный прикус, Отбеливание, Восстановление зубов.
americandental.ru

AellyHag 29/11/2021 12:46

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me