Elektronsko bankarstvo

Utorak, Decembar 02, 2008

Malo e-bankarstva u Srbiji...ZAŠTO!?

Iako svaka banka u Srbiji ima u ponudi i e-bankarstvo, procenat onih koji koriste tu uslugu je na niskom nivou slažu se učesnici okruglog stola magazina Bankar, dela Ekonomist media grupe. Za pet godina od kad postoji ova usluga u bankama u Srbiji nije bilo ni jedne jedine prevare!!!Banke smatraju da je nepoverenje građana prema tom vidu plaćanja glavni razlog za tu situaciju. A zašto toliko nepovjerenje ako do sad nije bilo ni jedne jedine prevare, to mi i dalje nije jasno...Mada, moramo priznati, razumljivo je što tako malo broj ljudi koristi e-bankarstvo. Zato što u Srbiji oko 30 odsto domaćinstava koristi internet, ali i oni uglavnom za slanje i-mejla, a za e-bankarstvo manje. I banke i telekomunikacione kompanije i država treba da rade na edukaciji kako bi se procenat korišćenja e-benkinga podigao. Može se reći, suprotno predrasudama, da je e-bankarstvo sigurnije od "papirnog" bankarstva, jer za pet godina, koliko se e-bankarstvo koristi u Srbiji, nije bilo nijedne prevare tog tipa.Smatra se da ne postoji dovoljna inicijativa unutar samih banaka za veću promociju e-bankarstva, odnosno njegovo omasovljavanje. 

Više od 50 odsto novčanog toka preko banaka obavlja se elektronski, a više od 70 odsto privrednih subjekata koristi tu uslugu!!! Pa malo razmislite jeli ovo mali procenat!?

Ključan preduslov za rast e-bankarstva je obrazovanje stanovništva, a prvi korak na tom putu je razbijanje straha kod šireg građanstva od novčanih transakcija koje se odvijaju preko interneta.Drugi nivo bilo bi usavršavanje rešenja, pogotovo, žestoko usavršavanje "mobi" kanala, odnosno SMS poruka i kasnije m-bankarstva.Nakon svih ovih stvari može se konstatovati da odredjeni standardi koji su u regionu postali obaveza, u Srbiji još nisu ni stigli. I na osnovu ovog mozemo da zaključimo koliko zaostajemo u pojedinim oblastima za zemljama u regionu!!!  (#)

Generalna :: Autor simo 00:22

Dodaj komentar

Dodaj komentar





Zapamti me